Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Top Mùa 7 – 8 Mới Chuẩn Nhất

0
9997

Bước vào giai đoạn tiền mùa giải mới, với sự thay đổi mạnh mẽ của Riot game đã làm lên một cuộc cách mạng về lối chơi cũng như tư duy chiến thuật, đó là thay đổi về bảng ngọc bổ trợ, hủy bỏ bảng ngọc và bảng bổ trợ thay bằng 1 cái tên là bảng ngọc tái tổ hợp giúp tạo nên những ván game đa dạng và có tính cân bằng trong game.

Ngọc Tái Tổ Hợp cho Top đường trên mùa 8

Garen
Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 20

Garen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Shen

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 15

Shen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Riven

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Tank Top Mùa 7 - 8 Mới Chuẩn Nhất 08Riven với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện

Gnar

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 17

Gnar với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Jayce

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Tank Top Mùa 7 - 8 Mới Chuẩn Nhất 08

Jayce với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện

Malphite

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 24

Malphite với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Yasuo

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 06

Yasuo với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Rumble

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 28

Rumble  với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE

Nasus

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 27

Nasus với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha

Renekton

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 07

Renekton với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Darius

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 16

Darius với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Cho’Gath

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 18

Cho’Gath với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Dr.Mundo

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 26

Dr.Mundo với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Maokai

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 25

Maokai với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Galio

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho AP LMHT Mùa 8 Mới Nhất 23

Galio với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn”

Fiora

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 14

Fiora với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Ekko

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho AP LMHT Mùa 8 Mới Nhất 22

Ekko với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện

Camille

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 32

Camille với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Gangpank

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 34

Gangplank với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Đạo Tặc

Gragas

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Đi Rừng LMHT Mùa 8 Mới Nhất 17

Gragas với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Dư Chấn

Irelia

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 22

Irelia với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Jax

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 40

Jax với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Javan IV

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Đi Rừng LMHT Mùa 8 Mới Nhất 01

Javan IV với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện

Kennen

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 12

Kennen với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn

Kled

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 23

Kled với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Moderkaiser

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 27

Moderkaiser với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha

Nautilus

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Tank Top Mùa 7 - 8 Mới Chuẩn Nhất 44

Nautilus với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Ngộ Không

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Đi Rừng Mùa 7 - 8 Mới Chuẩn Nhất 44

Ngộ Không với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện

Olaf

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 13

Olaf với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Pantheon

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 35

Pantheon với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE

Poppy

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Tank Top Mùa 7 - 8 Mới Chuẩn Nhất 43

Poppy với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Shyvana

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 36

Shyvana với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Singed

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 09

Singed với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE

Sion

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 37

Sion với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Orrn

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 11

Orrn với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Trundle

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 31

Trundle với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Urgot

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 32

Urgot với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Volibear

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Đi Rừng LMHT Mùa 8 Mới Nhất 37

Volibear với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt

Yourick

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 39

Yourick với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Vladimir

Bảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho AP LMHT Mùa 8 Mới Nhất 05

Vladimir với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha

illaoiBảng Ngọc Bổ Trợ Tái Tổ Hợp Cho Tank LMHT Mùa 8 Mới Nhất 21

Illiaoi với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công

Đây là những ví dụ về các tướng đường trên Netgamix tổng hợp được từ các cao thủ. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên giúp các bạn có mùa giải mới thành công.

Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Top Mùa 7 – 8 Mới Chuẩn Nhất
8.2 (81.54%) 39 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here