Đọc Nhiều

Varus Guide – Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Varus Xạ...

Hướng dẫn cách đánh và lên đồ Varus ở vị trí xạ thủ mùa 7 Sau đây mình xin hướng dẫn cách đánh Varus ở...

Graves Guide

Hướng dẫn cách chơi và lên đồ cho Graves đi rừng mùa 7 Ở mùa 6 này với sự trở lại đáng sợ của...
- Advertisement -

Bài Viết Mới

Varus Guide – Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Varus Xạ...

Hướng dẫn cách đánh và lên đồ Varus ở vị trí xạ thủ mùa 7 Sau đây mình xin hướng dẫn cách đánh Varus ở...

Graves Guide

Hướng dẫn cách chơi và lên đồ cho Graves đi rừng mùa 7 Ở mùa 6 này với sự trở lại đáng sợ của...

Kha’Zix Guide

Hướng dẫn cách chơi  Kha’Zix rừng   Sở hữu khả năng ám sát cực mạnh, Kha’Zix luôn là vị tướng tiêu biểu trong danh sách...