Poppy Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Poppy Mùa 7 01

Poppy Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Poppy Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Poppy Top mùa 9 Poppy là vị tướng nhỏ nhắn trên tay cầm cây búa to với sức...
Vayne Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Vayne Mùa 7 01

Vayne Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Vayne Mới...

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Vayne Xạ Thủ mùa 9 Vayne với cái tên huy hùng của mình " Thợ Săn Bóng Đêm...
Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Bảng Bổ Trợ Renekton Mùa 7 1

Renekton Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Renekton Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Renekton Top mùa 9 Renekton là vị tướng có khả năng đi đường tốt với khả năng cơ...
Ivern Guide Mùa 9 - Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Ivern Mới Nhất 1

Ivern Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Ivern Mới...

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Ivern rừng mùa 9 Rất lâu trước đây, Ivern Bramblefoot từng có tên Ivern Tàn Bạo—cho đến khi...
Janna Guide Mùa 9 - Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Janna Mới Nhất 1

Janna Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Janna Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Janna Hỗ trợ mùa 9 Janna đã mang tài năng thiên bẩm của mình đến với Liên Minh cô đã...
Nidalee Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Nidalee Mùa 7 01

Nidalee Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Nidalee Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Nidalee Rừng mùa 9 Nidalee là 1 thợ săn thực thụ trong nền Liên Minh Huyền Thoại này, với...
Oriana Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Oriana Mùa 7 01

Orianna Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Orianna Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Orianna Mid mùa 9 Orianna là vị tướng sức mạnh phép thuật với khả năng cấu rỉa máu tốt...
Bảng Bổ Trợ Cho AD Jinx Và Ngọc Bổ Trợ Mùa 7 2017 01

Jinx Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Jinx Mới...

Sau đây Netgamix.com xin giới thiệu cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho ad jinx mùa 9 để cho xạ thủ Jinx phù hợp với meta hiện tại sau khi...
Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Bảng Bổ Trợ Akali Mùa 7 01

Akalia Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Akali Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Akali Top, Mid mùa 9 Trong Liên Minh Huyền Thoại Akali với biệt danh Nắm Đấm Bóng Đêm Ionia là 1...
Veigar Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Veigar Mùa 7 01

Veigar Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Veigar Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Veigar Mid mùa 9 Veigar là vị tướng có sát thương sức mạnh phép thuật lớn nhất Liên...

Sylas Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc...

Hướng Dẫn Cách Chơi, Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Bổ Trợ Sylas Mid, Rừng Mùa 9 Với sự háo hức của game thủ Liên Minh...