Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Ngọc Tảo Tiền Tamamo No Mae Trong Âm Dương Sư 1

Tamamo No Mae Onmyoji – Cách Chơi, Ngự Hồn Ngọc Tảo Tiền Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn cho Tamamo No Mae Âm Dương Sư Ngọc Tảo Tiền Tamamo No Mae là vị thức thần được xếp hạng yêu thích nhất tại máy chủ...
Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Thư Ông Shou Trong Âm Dương Sư 1

Shoyo Onmyoji – Cách Chơi, Ngự Hồn Thư Ông Mới Mạnh Nhất

Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn cho Thư Ông Shoyo Âm Dương Sư Thư Ông - Shoyo là một thức thần có độ hiếm SR có vai trò là 1 vị tướng...
Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Bỉ Ngạn Hoa Higanbana Trong Âm Dương Sư 1

Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Bỉ Ngạn Hoa Higanbana Trong Âm Dương Sư

Hoa Bỉ Ngạn là 1 loại hoa nổi tiếng được tìm thấy đầu tiên tại Trung Quốc sau đó được phát triển trên nhiều quốc gia. Về sau, chính cái loài...
Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Quỷ Thiết Onikiri Trong Âm Dương Sư 2

Onikiri Onmyoji – Cách Chơi, Ngự Hồn Quỷ Thiết Mới Mạnh Nhất

Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn cho Quỷ Thiết Onikiri Âm Dương Sư Quỷ Thiết - Onikiri mới được ra mắt ở phiên bản trung gần đây và đã phá Meta hiện tại,...
Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Nura Nô Lương Lục Sinh Trong Âm Dương Sư 1

Cách Chơi, Ngự Hồn Cho Nura Nô Lương Lục Sinh Trong Âm Dương Sư

Hướng dẫn cách chơi, ngự hồn cho Nô Lương Lục Sinh Nura Rikuo Âm Dương Sư Nô Lương Lục Sinh (NURA RIKUO) là thức thần SSR quý hiếm trong game Âm dương sư....